In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
 

Ez a weboldal kizárólag tájékoztatási célokat szolgál. A jelen weboldalon szereplő minden tartalom és megjegyzés általános jellegű, és a felhasználó számára ellenjavallott, hogy ezeket mint pénzügyi tanácsot alapul vegye. Az Aberdeen Asset Managers Limited (a továbbiakban: „AAML”) nem vállal felelősséget a jelen weboldalon szereplő információk és anyagok pontosságáért, megfelelőségéért és teljes körűségéért, továbbá semmilyen felelősséget nem vállal azok bármilyen hibájáért vagy hiányosságaiért.

 

A jelen weboldalon szereplő információk a múltbeli események alapján a jövőre nézve levont következtetéseket vagy egyéb, jövőbeli eseményekre vagy országok, piacok vagy vállalatok jövőbeli történéseire vagy pénzügyi teljesítményére vonatkozó, előretekintő kijelentéseket tartalmazhatnak. Ezek a kijelentések csupán előrejelzések, ezért a tényleges események vagy eredmények számottevően eltérhetnek a bennük foglaltaktól. A felhasználónak magának kell mérlegelnie a jelen dokumentumban foglalt információk lényegességét, pontosságát és megfelelőségét, és e mérlegelés érdekében általa szükségesnek vagy megfelelőnek tartott, független vizsgálatokat is el kell végeznie.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldal felkeresése során olyan videofelvételekkel is találkozhat, amelyekben olyan befektetési alapok is szerepelhetnek, amelyet az Ön országában a helyi szabályozó hatóság nem engedélyezett, illetve amelyek forgalmazási célú bejegyeztetésére nem került sor, így az adott alapok nem elérhetők.

 

A jelen weboldalon szereplő információk nem tekinthetők az itt említett bármelyik eszközzel vagy alappal kapcsolatos befektetésre való felhívásnak vagy ajánlatnak semmilyen olyan joghatóság területén, amelyben az ilyen ajánlat vagy felhívás jogellenesnek minősülne. Valamely befektetési alap részvényeinek jegyzésére kizárólag a legfrissebb tájékoztató és a vonatkozó Kiemelt Befektetői Információk (KIID) alapján kerülhet sor; ezek a legfrissebb éves jelentéssel, féléves jelentéssel együtt ingyenesen beszerezhetők az Aberdeen Asset Managers Limited-től (10 Queens Terrace, Aberdeen, AB10 1YG, Skócia), illetve elérhetők a www.aberdeen-asset.com oldalon.